Tai Chi, Qigong, Meditation in Kiev, Warszawa, Gdańsk
ROZWÓJ DUCHOWY

Duchową harmonię osiąga się poprzez obcowanie z pięknem we wszystkich jego formach: pięknymi myślami i uczuciami, poznawaniem najlepszych utworów literatury – poezji i prozy, muzyką, malarstwem. Dostrzec ją można również w pięknie odwiedzanych urokliwych zakątków przyrody i architektury, doskonałych ruchach Tai Chi Chuan.

Uczniowie mogą osiągnąć duchową harmonię i stać się jej częścią poprzez własną twórczość artystyczną (literacką, plastyczną, muzyczną) oraz poznawanie i studiowanie jej pięknych elementów.

Postępowanie zgodne z zasadami oraz umiejętność rozwijania w sobie pozytywnych ludzkich wartości daje mocną moralną i psychiczną podstawę, do zachowania spokojnego umysłu, godności i stabilności. Jest ono oparte na dawnych kodeksach rycerskich.

Opanowujemy sztukę samorozwoju i samopoznania - autotrening, medytacja, Qigong lecz nie zapominamy również o doskonaleniu takich aspektów jak zdrowe życie, spokojny umysł oraz umiejętność bycia pożytecznym członkiem społeczeństwa.

W wyniku tego uczeń przyjmuje dystans od wszystkich negatywnych wpływów społeczeństwa, a także jest zdolny zachować stan duchowej harmonii w dowolnej życiowej sytuacji. Oczyszczone od wad serce jest zdolne na prawdziwą miłość i przyjaźń.

Wszechstronnie rozwinięty człowiek jest zdolny wybrać taką życiową drogę, która będzie przynosiła szczęście nie tylko jemu, ale i innym.

Dokładne informacje na temat rozwoju duchowego, Qigong oraz medytacjach można uzyskać na naszej stronie internetowej, poświęconej tej tematyce.

  • GALERY. Video and Photo
  • The Particulars and Philosophy of our School
  • Charter of the School
  • Spiritual Development
  • The School of Tai Chi, Qigong in Kiev (Ukraina), Warszawa and Gdańsk (Poland)