Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Biografia Nauczyciela

Wykształcenie:

1. Wyższe techniczne (w roku 1994 otrzymałem dyplom Kijowskiego narodowego uniwersytetu politechnicznego, kierunek studiów „inżynier-mechanik”)

2. Wyższe pedagogiczne (w roku 2007 ukończyłem Kijowski narodowy uniwersytet imienia Dragomanowa, kierunek studiów „nauczyciel wychowania fizyczunego, prowadzący sekcji sportowych”)

Status zawodowy

Ogólne doświadczenie zawodowe wynosi 24 lata.

2 Dan według klasyfikacji Shotokan Karate Do International Federation

Doświadczenie pedagogiczne: Karate i Tai Chi Chi kung – 14 lat.

Sportowa działalność zawodowa:

1988-1992 – studia Wuszu i medytacji

1992-1993 – studia Karate, styl Kiokusinkaj

1993 r. – zacząłem praktykować Chi kung, Jogę

1995-1998 – Karate, Tai Chi Chuan, studia samodzielne

1994-2003 – Praca w różnych prywatnych komercyjnych organizacjach, posady – od agenta do zastępcy dyrektora.

1996-1998 – studia w szkole Jung Juan Chi kung

Od roku 1998 – studia Karate Do Shotokan, jestem członkiem takich federacji: Shotokan Karate Do International Federation, Federacja Karate w Kijowie.

2003 – dotychczas – instruktor zawodowy sztuki walki, systemów ozdrowienia.

2003 r. Studiowanie Tai Chi Chuan w szkole Maistra Mu Juj Czuna u instruktora Izotowoj Ireny (Kijów)

2004-2010 – studia prywatne, Mistrz (9 Dan) profesor Fen Szao I (Kijów)

2010-2011 – współpraca z kliniką rehabilitacji „Alfa-Medika” przy Kijowskim Centrum Serca (www.heart.kiev.ua), zajmuję się rehabilitacją pacjentów po akcjach chirurgicznych, korzystam z metod Chi kung-Terapii

Na dzień dzisiejszy ilość moich uczniów siągnęła 3000. Ilość pacjentów – około 300, wśród których są lekarze, czterech profesorów medycyny, elita polityczna i finansowa Ukrainy, biznesmeni zagraniczni (z Ameryki, Grecji, Szwecji), dyplomaci (z Polski, Turcji).

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie