Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Czy jest możliwe przeprowadzenie seminariów w innych miastach Polski i Unii Europejskiej? Czy jest możliwe nauczanie w Skype?

Właściwością «wewnętrznych» praktyk, do których odnoszą się Taijiquan, Qigong i medytacja – zgłasza się niewielka ilość bazowych ćwiczeń, które się studiuje i ich względna prostota. Na początku formy Taijiquan mogą wywoływać u ucznia ambarasy – lecz przy dużym wysiłku te ambarasy przezwyciężają się. Poza tym, większość ćwiczeń Qigong wykonuje się w statycznych przepisach (czy z bardzo niską szybkością przemieszczenia korpusu i (lub) kończyn).

Dlatego studiowanie zewnętrznej formy Qigong nie wywołuje ambarasów i całkiem dostępnie przy okresowych spotkaniach z nauczycielem. Możliwie również nauczanie bazowej technice Qigong w interaktywnym reżimie. Nauczyciel nie tylko naucza samej formie, ale i pomaga uczniowi zwracać uwagę na jej wewnętrzną treść (odczucie nurtu energii, wpływ emocjonalnego stanu na jakość energii podobne do tego), pokazuje metody kontroli i bezpiecznego wykonania. Uczeń zabezpiecza się umoralniającymi wideofilmami i naocznymi przewodnikami, które znacznie.

Potem uczeń pewny czas samodzielnie praktykuje ćwiczenia, co studiuje się. Nauczyciel z rzadka (na początku częściej, potem płynny) kontroluje i skierowuje proces nauczania.

W dobrych szkołach na Wschodzie nierzadko uczniowi na początku pokazywały jedno – dwa ćwiczenia, które on praktykował w ciągu kilku lat – jak długo nie osiągał głębi. I tylko po tym uczeń studiował nowe ćwiczenia albo kompleks ćwiczeń.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie