Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Młodsza Grupa.

- Nauczanie uczni regułom dyscypliny, duchowi zesoplu i pragnienią do doskonalosci.

- Umiejętność słuchać wykładowca i powtarzenia za nim techniki wykonania ćwiczeń.

- Naucanie uczńów specjalnych ruchowych przyzwyczajeń, koniecznych dla Tai Chi.

- Ogólne wzmocnienie i uzdrowienie organizmu, rozwój elastyczności, sprytu i tak dalej. Początkowy fizyczny pożiom.

- przygotowanie i nauczanie uczni skomplikowano koordynowanym ruchom, umientnosc uczucia równowagi, dystansu, orientacji w przestrzeni i czasie.

- nauczanie bezpiecznym sposobom wykonania ćwiczeń i bojowych ruchów, umiejętności poprawnie padać, ubezpieczeniu. Studiowanie podstaw akrobatyki (przerzuty naprzód, wstecz, przez bark, w bok i podobne)

- nauczanie początkowej bazowej techniki Tai Chi i początkowym kompleksom

- Pierwsze trzy miesiące nauczanie przeprowadzimy w formie gry - z stałą przemianą charakteru zadań - po to, żeby dzieci nie odczuwały znużenia. Potem zabawowej składowa staje coraz mniej.

- Jedno z głównych kierunków jest nauczanie bezpiecznemu zachowaniu w dziecięcym zespole, na zabawowym placyku, na ulicy, na wodzie i tak dalej. Swoista "szkoła przetrwania", dzięki której dziecko zdolne uniknąć urazów i nie zawdawać ich drugim,(poprawnie padać, skakać, szybko i adekwatnie reagować na niebezpieczeństwo), unikać konfliktowych sytuacji i umieć decydować ich pokojową drogą.

- Po trzech miesiące nauczania dzieci uczą się podstawom sparingu.

- Dzieciom opowiadamy filozoficzne baśnie, które pozwalają zapoznać się z etyką bojowych sztuk, pojęciami o dobru i złu, o pozytywnej życiowej drodze człowieka. Również dzieci poznają poezją, malarstwem, muzyką - co uczy uświadomiono postrzegać piękność świata i lubić jej.

Główne wymogi do uczni - zachowywać dyscyplinę w grupie, i starannie ćwiczyć się w ciągu całego roku szkolnego.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie