Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Filozofia Szkoły. «Złoty Lotos» – to naprawdę szkoła dla każdego, kto szuka Harmonii i Prawdy.


- Jesteśmy zobowiązani do najwyższych standardów harmonijnego rozwoju (fizycznego i duchowego) – jak w najlepszych szkołach na Wschodzie. Rozwoj duchowy (moralny, intelektualny, prawo i cele w życiu), uznajemy za ważniejszy niż techniczne wykonanie i obiekty ćwiczeń.


- Szkoła opiera się głównie o czystości stosunków między jej członkami i autorytecie prawdy.


- «Złoty Lotos» – jest to naprawdę szkoła dla każdego. Dobór studentów odbywa się na podstawie ich moralności i chęci doskonalenia się jak i chęci doskonalenia swoich zdolność do czynienia dobra w tym świecie. Wybór uczniów nie dokonuje się na podstawie ich statusu społecznego lub zdolności do zapłaty. Brak przypadkowych ludzi cechuje atmosferę dobrej przyjaźni i wzajemnego zaufania w zespole. (W tym jest główna różnica fachowej szkoły od wyspecjalizowanych klas szkolnych w klubie fitness, gdzie trener jest zobowiązany do przyjęcia każdego, kto ma abonament).


- Praktykowanie w naszej szkole stylu Jan – jest to klasyczny styl o głębokiej duchowej tradycji i opracowanych metodach nauczania, mających na celu długoterminowy i wszechstronny rozwój ucznia.


- Indywidualna praca z każdym -  jest to możliwe tylko w małych grupach


- Szczególną uwagę przywiązuje się do czystości intencji studentów, prawidłowego szkolenia podstawowego, wydajności systemów, prawidłowego oddechu, właściwej metody realizacji techniki – bo tylko w tym wypadku Taijiquan jest Taijiquan.


- Studiowanie sztuki Nejdań i Wiejdań Qigong, najwyższych poziomów medytacji. Pozwala iść drogą prawdziwego Mistrzostwa.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie