Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Jak dosięgnąć Harmonii, wewnętrznego spokoju, szczęścia, świata w duszy?

Poznać siebie. Odpowiedzieć na pytania – «kim jestem «Ja»"? «Czym jest ten świat»?

Wiele osób robi duży błąd kiedy стараются dosięga Harmonii i szczęścia – czyli stanu, należącego do duchownej kategorii, – przeważnie kosztem nabycia różnych materialnych dóbr.

Lecz ta droga nigdy nie doprowadzi do pożądanego wyniku.

Nawet najpiękniejsze, co może dać Ziemia – bliski miłujący człowiek, piękność przyrody, bogactwo i zdrowie – nigdy do końca nie zamienią obcowania z bezgranicznością Ducha.

Aby dosięgnąć stanu Harmonii, należy poznać świat duszy. Bezgraniczność daje nam skrzydła.

Materialne dobra powinny być tylko odzwierciedleniem duchownego życia.

Pierwsze musi stać na pierwszym miejscu, drugie – na drugim.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie