Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Leczenie psychicznych, psychologicznych problem

Lęki, stany przygnębienia, różne rodzaje zależności (zabawowa, narkomania, alkoholizm). Zespół chronicznego zmęczenia.

U każdego z nas jest możliwość związku ze światem Harmonii. Wszyscy odczuwamy ją w najpiękniejszych chwilach swojego życia. Qigoan pozwoli, że ten stan stanie się częstszym i trwalszym. Pozwoli go stale pogłębiać, uczynić jego stałym. Bardzo dobrze jednoczyć Qigoan z ćwiczeniami fizycznymi. Przechadzkami na łonie przyrody, zajmowaniem się różnymi rodzajami sportu, związanymi z obcowaniem z przyrodą i jej pięknością(żaglowanie, turystyka, jeździectwo, narty, rowery).

Karate - to szlachetność i siła - oraz jedna z najpiękniejszych ról, do której można się przymierzyć.

Medytacja - to umiejętność wyobrażenia sobie najpiękniejszych ról w swojej wyobraźni, i przez pewien czas nauczyć się grania ich i w realnym życiu. I stopniowo zapominać o tej roli, która była niezupełnie harmonijna.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie