Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
METODYKA NAUCZANIA I ZASADY KSZTAŁTOWANIA GRUP

Taijiquan (Tai Chi Chuan) można zaczynać studiować od 5-6 lat i przedłużać nauczanie w ciągu całego życia.

Program jest opracowany na grupy, które kompletują się przede wszystkim na wiekowej zasadzie, a także po poziomie fizycznego i technicznego przygotowania ucznia :

- młodsza -(6 - 8 lat)

- średnia - (9 - 12 lat)

- starsza - (12 i więcej lat)

- zdrowotna

Zajmowanie Tai Chi Chuan odbywają śie trzy razy w tygodniu plus jeden raz w tygodniu (przy konieczności) + lekcja idywidualna.

1+2 razy w miesiąc - odwiedzanie koncertów, wycieczki, przegląd wideofilmów i tak dalej

Dla każdej z wyżej wskazanych grup program nauczania Tai Chi ma pewne właściwości:

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie