Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Dowiedz się medytacji

Medytacja – jest główną techniką w celu osiągnięcia stanu harmonii, poznać siebie.

W rzeczywistości, wszystko na tym świecie jest kontrolowane przez myśl, ma swoje konsekwencje. Wszystko na tym świecie jest medytacja.

Medytacja ma wiele poziomów.

Na początku medytacji nauka jest tylko dziełem wyobraźni, kiedy student przedstawia różne obrazy związane z tym, co rozumiemy przez stan harmonii (na przykład – piękny kwiat, to kwiat sam w sobie jest). Ale te pozornie proste ćwiczenia, aby włączyć się w naszym centralnym układzie nerwowym, z naszych mechanizmów umysłu, zajrzeć do magicznej energii oceanu, dusza oceanu (niektórzy nazywają to «otwarcie trzeciego oka»).

Ten ocean naprawdę jest prawdziwą rzeczywistością.

Dlatego medytacja staje się badaniem otwarcia się rzeczywistości, ale zaczyna się jak ucieczka do świata wyobraźni.

Stań się częścią tej rzeczywistości, zrozum, że – jest to nieśmiertelna energia życia, rozum, miłość – jest to osiągnięcie stanu oświecenia (o którym mowa w większości religii i filozofii).

Nie ma większej radości od rozpuszczenia w Oceanie i życia według prawa miłości i mądrości.

Krótki program szkolenia medytacji

Medytacji Relaks z muzyką w pozycji leżącej lub siedzącej (czas trwania 15-30 minut), » Przedstawiamy siebie na polanie w lesie, grzeje słońce rano i oczyszcza organizm ze zmęczenia i choroby wszystkich organów wewnętrznych. Stajemy się przezroczyści dla światła słonecznego i dla piękna świata … «

Wynik: przyjemne uczucie lekkości i witalności w całym ciele, całkowite lub częściowe wycofanie z bólu, spokój. Czasami uczucie senności.

Mobilizacja jest medytacja korekty postawy. Rozwój zdolności do mobilizacji wszystkich duchowych i fizycznych sił, cele określone, rozwiązanie problemów życia, pokonywanie przeszkód, samoświadomość i wiedzę na temat regulacji prawnych na świecie.

Wynikiem tego jest ogólna poprawa, usunięcie psychologicznych bloków, poczucie pewności. Podejście do harmonii.

Medytacja, odkrywania siebie. Nauka słuchania (na przykład) organów wewnętrznych, staramy się zrozumieć uczucia, myśli, słowa które są przydatne, a które – nie. Jeśli ciało jest chore, spróbuj poczuć, dlaczego ono jest chore, co jest postawą która przywiodła go do dysharmonii, jakie są myśli i uczucia pożądane dla jej odzyskania?

Badanie sumienia pozwala przeniknąć do głębi duszy, zrozumieć samych siebie.

Droga i filozofia Jedności.

Jedność całego istnienia, Jedność Prawdy; Jedność, wieczność i niepodzielność Życia, radość od uświadomienia Wieczności w sobie – światopogląd, odczucie świata, do którego przechodzi uczeń wskutek praktyki Jogi.

Poznanie Prawdy – jest główny Cel Jogi. Wszystkie inne cele – drugorzędne i są tylko środkami w osiągnięciu głównego Celu. Bez odpowiedzi na główne pytania Bytu – «Kim jestem Ja»?, «Po co przyszedłem na ten świata»?, «Czym jest życie i co jest śmierć»? – niemożliwie dosięgnąć spokoju, niemożliwie dosięgnąć zdrowia duszy i ciała.

* * *

Medytacja warunkowo rozdziela się na kilka rodzajów, każdy z których też ma swoje wariacje, co włącza cechy jakiegokolwiek innego albo kilku rodzajów Jogi :

Droga uduchowionej Miłości, droga naśladownictwa wybranego ideału, droga doskonalenia samego wybranego ideału w miarę tego jak doskonali się sam uczeń. Samodoskonalenie się na tej drodze.

Droga Działania, działania, podyktowanego przede wszystkim uświadomieniem swojego długa przed całym istnieniem. Działania, przekształconego na wysoką sztukę życia. Doskonalenie wszystkich terenów swojego działania – jak zewnętrznego tak i wewnętrznego, duchownego.

Droga naukowego poznania świata, badanie i uświadomienie praw życia, przenikanie przez logiczną analizę, co przekształca się na intuicyjne przenikanie, do treści zjawisk. Zmiana siebie odpowiednio do poznanego.

Jest bardzo efektywna metoda, która się nazywa "Radża-Joga" (Królewska Joga) - według klasycznych kanonów dzieli się na osiem szczebli:

1, 2) edukacja w sobie pozytywnych ludzkich jakości, troska o swoje zdrowie, uśmierzanie łakoci, namysł, uświadomienie i przyjęcie tych okoliczności, w których znajdujesz się, wykonanie swojego ludzkiego obowiązku.

3) prawidłowe położenie ciała.

4) uświadomienie i kierowanie energią, rozwój zdolności odczucia «wewnętrznej energii» albo duszy wszystkiego.

5) na mocy rozwiniętych na poprzednich szczeblach jakości, zdolnościach i umiejętnościach badanie swojej przyrody – kierunek świadomości do środka.

6) skupienie

7) kontemplacja

8) ponadświadomość

« Badanie siebie» – jedna z najbardziej przyrodniczych najwyższych metod Jogi – polega na skierowaniu swojej uwagi na odczucie swojego własnego «Ja»

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie