Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Pytania, co często odnosi się, o praktyku Qigong, Taijiquan

* * *

Pytanie:

Na pierwszy rzut oka – kompleksy Taijiquan są bardzo skomplikowane – czy możliwie jest ich przestudiowanie bez szczególnego przygotowania i w dojrzałym wieku?

Odpowiedź:

Bardziej skomplikowane w studiowaniu bezpośrednio ruchów Taijiquan jest psychologiczna adaptacja do niezwykłych płynnych i okrągłych ruchów.

Naprawdę to często nie jest problemem. Przez trzy zajęcia uczeń już nie zaznaje ambarasów z studiowaniem zaproponowanych ćwiczeń Taijiquan.

W przybliżeniu przez półtora miesiąca zajęć Ci uczniowie, którzy na pierwszych zajęciach mówili «Nigdy tego się nie nauczymy» sami nauczają nowych studentów początkowemu kompleksowi «Forma 24».

Poza tym jest przepiękny ćwiczebny film, gdzie każdy ruch 24 formy jest pokazany w bardzo drobnych szczegółach.

* * *

Pytanie:

Czy Qigong nie przeczy Chrześcijańskiej religii?

Odpowiedź:

Wśród moich uczniów był chrześcijański duchowny – on nie znalazł sprzeczności. Oprócz tego duchownego było dosyć dużo uczniów - chrześcijan.

Qigong naszej Szkoły nie ma sprzeczności albo oznak religijnej przynależności a jego ćwiczenia łatwo mogą włączać się do jakiejkolwiek duchownej praktyki, znacznie jej pomagając.

* * *

Pytanie:

Mam już … lat czy jestem w stanie zajmować się Qigong?

Odpowiedź:

Nie ma ograniczeń wiekowych. Jeden starszy uczeń, który odwiedzał nasze zajęcia, miał 93 lata.

Miał zajmować się z pooperacyjnymi chorymi, co postępowało od razu z reanimacji. Ludzie po otwarciu klatki piersiowej, po operacjach na naczyniach, stawach – pomyślnie wykonywały praktyki Qigong i to przynosiło im korzyść.

* * *

Pytanie:

Czy jest wspólny Qigong i rodzinne życie?

Odpowiedź:

Qigong pomaga człowiekowi stać się harmonijnym – to pomaga harmonizacji stosunków z ludźmi. Zwyczajnie i w rodzinie też. Lecz na samych wyższych szczeblach Qigong konieczne jest, żeby stosunki między małżeństwem budowały się na podstawie duchownego jednoczenia się.

* * *

Pytanie:

Nie mogę regularnie odwiedzać zajęcia. Czy warto zaczynać treningi?

Odpowiedź:

Studiowanie Qigong ogranicza się do zestawu ćwiczeń do nurtu dosyć trwale w czasie. Tylko w tym wypadku możliwie zanurzyć się «w głąb» techniki, którą się studiuje. Dlatego uczniowie, nie regularnie odwiedzające zajęcia, lecz starannie samodzielnie praktykujące Qigong, nie odstają od grupy w ćwiczeniach, co składa podstawę Qigong.

* * *

Pytanie:

Jest życzeniem jest zyskać ponad normalne zdolności, to czy możliwie to w tej szkole?

Odpowiedź:

Ponad normalne zdolności są szybciej pobocznym efektem zajęć Qigong, aniżeli celem. Przy prawidłowej praktyce z czasem, jeśli oni pojawili się – to znikają przekształcając się na coś o nieporównywalnym znaczeniu. Kiedy uczeń osiąga najwyższych stanów – siły nadprzyrodzone (w prymitywnym rozumieniu tego słowa) nie istnieją.

* * *

Pytanie:

Które miejsce jest najlepsze do praktyki Qigong? Może warto rzucić wszystko i żyć w samotności gdziekolwiek w górach, albo w klasztorze, albo na niezamieszkałej wyspie?

Odpowiedź:

Lepszym miejscem do praktyki Qigong wydostaje się wychodząc z idealnego wykonania Wami Waszego ludzkiego długu. Dług – to skomplikowane pojęcie.

Zwyczajnie, koniecznie jest abyście na początku praktyki zajmowali się Qigong w pozbawionym bieganiny zakątku niewinnej przyrody. Lecz, naprawdę, Cel Qigong w tym, żeby stworzyć taki zakątek w swojej duszy. W tym wypadku zależność od tego, gdzie znajdujesz się, stopniowo znika. Siła ducha musi przezwyciężać zewnętrzne okoliczności!

Przytoczę jeden przykład takiego zwycięstwa. W przybliżeniu 8 lat temu czytałem wywiad byłego więźnia stalinowskich obozów, który pracował na uranowych kopalniach. Promieniotwórczą rudę odłupywały za pomocą zwyczajnego przecinaka i młotka. Ładowały gołymi rękami. Spal w przepojonym promieniotwórczym kurzem ubraniu roboczym. Nikt z jego towarzyszy nie wytrzymywał więcej niż dwa lata i umierał. On że zajmował się medytacją, nie tylko przeżył, ale i dożył do głębokiej starości.

Takich przykładów, kiedy ludzie przezwyciężali i przezwyciężają ciężkie okoliczności jest dosyć dużo.

Na ile w lepszych warunkach znajdują się wiele osób z nas!

Dlatego Qigong można i należy praktykować w jakichkolwiek warunkach – w przepełnionym transporcie, bieganinie miast, ociężałe rodzinnymi (czy służbowymi) obowiązkami, na łóżku szpitalnym.

Pomyślnie i celowo praktykujący Qigong umie hodować harmonię wewnątrz swojego rozsądku – wtedy i cały świat dla niego staje się harmonijnym. Tylko ten człowiek, który pragnie idealnie pełnić swoje święte obowiązki, hoduje siłę ducha – przychodzi do poznania Prawdy. Człowiek który odbiega od nich (co na przykład rzuca rodzinę, dzieci dla «duchownej» praktyki) – idzie przez słabość i nie znajdzie harmonii na tej drodze.

* * *

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie