Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji Andrzeja Kozaka
Rechabilitacja osob niepełnosprawowych

Każdy człowiek - zdrowy, chory - każdy, u kogo bije serce i tchnienie porusza piersi, ma tajemny pokój przy swoim umyśle. W tym pokoju panuje duży spokój i harmonia. W tym pokoju znajduje się źródło samego życia dla nas, źródła naszego "Ja". I nasz związek z tym źródłem istnieje niezależnie od tego czy zdrowy jest nasz mózg czy nie. Czy wszystkie związki układu nerwowego pracują czy nie. Jeśli jesteśmy żywi - oznacza, że mamy dostęp do tego klasztoru.

Zadaniem nauczyciela jest nauczyć odczuć ten kąt harmonii w swoim uczniu, znaleźć doń drogę, zastukać do drzwi, otworzyć je, i pomóc uczniowi wejść do niego, chociaż na chwilę.

Jeśli uczniowi uda się to odczuć, wtedy na pewno uwolni się od swoich problemów i ograniczeń, które nakłada na niego choroba. Zapomni o samej chorobie i zakosztuje pełnego spokoju i szczęścia.

W tej chwili szczęścia jest możliwa aktywizacja tych części centralnego układu nerwowego, które znajdowały się w stanie uśpienia.

Poza tym, następuje zwyczajny efekt zajmowania się Qigoan - znaczne zwiększenie potencjału całego układu nerwowego i bardziej zgodna praca głównych węzłów nerwowych.

Nauczyciel stara się głęboko odczuwać ucznia, wykorzystać różne sposoby i ćwiczenia dla osiągnięcia jego harmonijnego stanu. Uczy dochodzić do tego stanu za pomocą fizycznych ćwiczeń(specjalnej gimnastyki), Qigoan, oddechu i sztuki, muzyki, kontemplacji przepięknych pejzażów i obrazów i wielu innych ćwiczeń.

Im więcej uczeń poświęca czasu, tym głębiej odczuwa stan harmonii, i tym silniejszy jest zdrowotny efekt.

Szkoła Tai Chi Chuan, Qigong, Medytacji, Uzdrowienie, Masaż w Gdańsku, Kijowie